Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie


Părţile contractante 

Sc Alo Hotels Group Srl, cu sediul în Pitesti, Bld. I.C.Bratianu, Nr 48-52, Centrul de Afaceri, Corp A, camera 406, cod unic de înregistrare 16603202, inmatriculata la Registrul Comertului Arges cu nr. J03/1251/2004, cont deschis la BCR Arges IBAN: RO19RNCB0302047213480001, titulară a Licenţei de turism nr. 165 tip Intermediara, pentru Agenţia de Turism ”Alo Hotels”, telefon 031 1100 290, fax. 0348 780 241, reprezentată prin Dl. Cosmin Iordache în calitate de Director General, ce actioneaza ca terță parte intermediară între Agentia organizatoare a pachetelor de servicii turistice și turist.

şi turistul/reprezentantul turistului,

Domnul/Doamna ............................................................ ............................................................,  domiciliat/domiciliată în ............................................................, au convenit la încheierea prezentului contract. (pentru comenzile online sau email, daca nu este mentionat in contract, turistul este reprezentat de titularul de comanda sau solicitantul ofertei).

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţia intermediară in numele Agentiei organizatoare a pachetului de serviciil turistice sau a serviciilor de calatorie asociate înscrise în voucher si/sau rezervare/comanda online/oferta email, ce reprezinta anexa la prezentul contract. Identitatea Agentiei organizatoare este mentionata in informatiile precontractuale denumită "Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie" si pot fi consultate in pagina de rezervare, inainte de a finaliza comanda/rezervarea, in functie de camera/oferta/data de plecare alese.


II. Informații precontractuale

1. Înainte de acceptarea prezentului contract, Turistul trebuie sa primească formularul cu informațiile standard (Anexa 1) privind pachetele de servicii turistice, precum și următoarele informații:
1.1. destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;
1.2. mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere aproximative, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport.
1.3. locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație;
1.4. serviciile de masă oferite;
1.5. vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului;
1.6. dimensiunea aproximativă a grupului (atunci când este cazul);
1.7. limba în care vor fi furnizate serviciile turistice, dacă este cazul;
1.8. gradul de adecvare a călătoriei pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, gradul de adecvare a călătoriei sau a vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;
1.9. pentru călătoriile minorilor neînsotiti de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
1.10. denumirea comercială și sediul social ale Agenției de turism organizatoare și, dacă este cazul, ale Agenției de turism intermediare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora;
1.11. prețul total, inclusiv taxele și orice costuri suplimentare;
1.12. modalitățile de plată;
1.13. numărul minim de persoane, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport, necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul pentru posibila anulare din acest motiv;
1.14. informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând înainte de începerea execuțării pachetului, cu plata unei penalități de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de Agenție;
1.15. informatii privind posibilitatea incheierii unei asigurari storno sau medicale pe perioada calatoriei.
2. Informarea este considerată îndeplinită dacă Turistul a primit toate informațiile de la art. II. pct 1. pe un suport durabil (printate, email, site)
3. Informațiile precontractuale furnizate Turistului cu privire la serviciile de călătorie (1.1. - 1.15.), sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie și nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părților contractante.


III. Încheierea contractului

1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații:

a) în momentul semnării lui de către Turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie inclusiv în cazul celor achiziționate la distantă prin telefon, website sau mijloace electronice precum email/chat;
b) în momentul în care Turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenție, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea Agenției de a informa Turistull prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenția poate solicita un avans cuprins intre 20 - 50 % din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care Turistul solicită serviciile si în funcție de termenele de anulare și plata ale organizatorilor de pachete turistice. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de 30 zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral. În cazul nerespectării termenelor de plată, Agenția își rezervă dreptul de a anula rezervarea.

2. În cazul în care conținutul bonului de comandă nu diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice și confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, Turistul care decide să renunțe la călătoria turistică, datorează Agenției penalități conform cap. VII din prezentul contract.

3. În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenție sau dacă această confirmare nu s-a facut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, Turistull poate considera ca voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja plătite, dacă acesta nu optează pentru o variantă alternativă.

4. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția Turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, chat, etc.), obligația de informare a Turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă prezentul contract prezentat Turistului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără insă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de Călător.

5. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

6. Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori în privința cărora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenționări, sunt publice și pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Turistul înțelege să contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizări, atenționări sau alerte.


IV. Preţul

1. Prețul contractului este in valoare de: ............................................................ , si se compune din costul serviciilor de călătorie efective, comisionul Agenției și TVA. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă/ in procesul de comanda pe site, in pagina hotelului in functie de configurtatia si datele calatoriei si/sau alte documente de călătorie sau pe factură.

2. Modalități de plată: la încheierea contractului se percepe un avans conform fiecărei oferte sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de călătorie.

3. Plățile se vor face conform datelor scadente de pe factură si/sau din detaliile comenzii si sau email asa cum sunt ele prevazute in momentul rezervarii.

4. Plata serviciilor de călătorie interne (cu locul de desfășurare în România) se poate efectua și cu vouchere de vacantă/card de vacanță. Plata serviciilor de călătorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice și anexelor acesteia. În cazul în care Turistul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță, Agenția îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare față de pachetul achiziționat inițial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.

5. Conform OUG nr. 8/2009, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de către călător, Agenția nu poate restitui Turistului voucherele de vacanță sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacanță pot fi restituite Turistului de către Agenție, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.

6. Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță va cuprinde servicii de cazare (minim și obligatoriu), alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfășurare pe teritoriul României.

7. În cazul în care Turistul dorește sa efectueze plata către Agenție prin transfer bancar pentru serviciile achiziționate, toate costurile bancare vor reveni părții care inițiază plata, respectiv călătorului.

8. Plata serviciilor de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON. În cazul în care plata se va efectua în RON se va lua în considerare cursul de vânzare din ziua plății comunicat de BNR, conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal, la care se adaugă un coeficient de risc valutar de 2%. 


V. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1.Agenția se obligă să furnizeze Călătorului toate informațiile prevăzute la articolul II, pct.1. din prezentul contract.
2. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării sau in momentul imediat urmator in care a primit informatia din partea furnizorilor de servicii.
3. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente serviciilor turistice contractate.
4. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
5. Agenţia prin furnizorii/turoperatorii de servicii turistice, este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
6. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de maxim 2.. zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.


VI. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. In cazul pachetelor de calatorie cu servicii asociate, unde furnizorul serviciilor este Agentia organizatoare a programului/pachetului turistic, drepturile principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2 / 2018, sunt evidentiate in "Formular cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie" prezentat anterior finalizarii rezervarii pachetelor de servicii turistice, in pagina de rezervare, in functie de camera/destinatia/data de plecare/ora alese.
2. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
3. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv a orelor de check-in / check-out, inscrise pe voucherele de calatorie
4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
5.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; 
sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 5 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
6. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
7. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
8. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.


VII. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizarile prevazute in oferta achizitionata si semnalate ca atare.
2. În cazul în care titularul de comanda si/sau turistul, care a contractat/rezervat/comandat un pachet de servicii de călătorie sau doar un serviciu de cazare individual sau orice alt serviciu turistic, pentru care a achitat un avans si nu mai achită, în termenele specificate pe factură, email sau in detaliile comenzii plasate, ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră încetat de drept, iar Agenția are dreptul de a anula rezervarile efectuate cu reținerea din avans a penalitătilor prevăzute in detaliile comenzii la rubrica "Conditii de anulare" sau pe factura sau email. Diferența, dacă există, se va rambursa turistului.
3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
7. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
9. In cazul intermedierii de catre Agentia Alo Hotels a serviciilor de transport aerian, feroviar, naval sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator, Agentia Alo Hotels nu este rapunzatoare si nu poate fi trasa la raspundere de eventualele anulari sau modificari in structura de organizare a transportului. De asemenea Agentia Alo Hotels nu poate fi trasa la raspundere nici daca aceste modificari influenteaza intr-un fel sau altul pachetul turistic achizitionat de catre client sau daca aceste modificari pot duce la aparitia de taxe suplimentare pentru realizarea pachetului turistic contractat.
10. Agenția nu răspunde în caz de forță majoră, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, cum ar fi grevă, conflict politic, război, calamități naturale (cutremur, inundații, furtună etc), incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou internațional, interdicții ale organelor de administrație publică etc., precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere.
11. In cazul pachetelor de servicii turistice, in situatia in care Agentia organizatoare a pachetului turistic se afla in imposibilitatea de a onora serviciile rezervate, din motive independente fata de vointa ei, precum dar fara limitari: (conditii de calatorie modificate prin impunerea carantinei, inchiderea granitelor sau a altor restrictii), Agentia organizatoare prin Agentia intermediara Alo Hotels, va retine sub forma de taxa de servicii echivalentul in lei a 100 euro pentru fiecare persoana din rezervarea procesata, iar diferenta dintre suma achitata si aceasta taxa, va fi returnata turistului/cumparatorului. 


VIII. Reclamaţii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului) doar in momentul consumarii sejurului.
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune prin mijloace electronice catre Agentie o reclamaţie în scris, în termen de maximum .10.. zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de .30... zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin. Adresa de corespondenta este: alo@alohotels.ro

IX. Asigurări 

1.Conform prevederilor OG nr. 2/2018 și ale Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului, Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei sau ai furnizorilor acesteia, in cazul pachetelor de vacanță, prin polita de asigurare a Organizatorului pachetului de vacanță rezervat și achitat de turist și semnalat ca atare în procesul de rezervare și precontract.

2.Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei sau ai furnizorilor acesteia, in cazul pachetelor de vacanta, prin polita de asigurare a organizatorului pachetului de vacanta rezervat si achitat de turist si semnalat ca atare in procesul de rezervare. Suplimentar, pentru a evita riscurile cauzate de orice problema care poate apararea inaintea sau in timpul calatoriei, este necesar incheierea unei polite de asigurare de catre turist, asa cum sunt ele cunoscute in piata asigurarilor de turism: Asigurare Storno - care acopera riscurile de dinaintea calatoriei sau Asigurarea Clasica de calatorie - care acopera riscurile din timpul calatoriei. Astfel turistul poate fi despagubit in cazul in care se afla in incapacitatea de a beneficia de servciile rezervate.

3. Dacă în prezentul contract este inclus transportul de pasageri, garantia prevazută la art. 9.1. include repatrierea călătorilor, indiferent dacă executarea pachetului este afectata de insolvența Organizatorului sau Călătorul se afla în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare sau la locul convenit de părți.

X. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
a) Termenii si conditiile website-ului www.alohotels.ro
b) Detaliile si mentiunile aferente conditiilor de rezervare, plata, anulare si modificare afisate in pagina de rezervare din cadrul website-ului www.alohotels.ro sau/si primite pe email in detaliile comenzii plasate.
c)    Conditiile de garantare ale pachetului turistic
d) Voucherul de cazare, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, bilet avion, după caz;
e) Programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

XI. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare a cate 4 pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte. De asemenea, prezentul contract poate fi expediat si prin posta electronica, fara a mai fi necesara semnearea acestuia de catre turist. Acordul turistului asupra conditiilor contractuale, prin email sau continuarea rezervarii ulterior transmiterii acestui contract, este considerat acceptul acestuia asupra prezentului contract si este echivalent cu semnarea contractului.
2. Comercializarea serviciilor turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie associate. 

Turist: ............................................................ ............................................................
Acceptat la data de: , 

De ce
să rezervi
prin
aloHotels?

Economisești

Pe aloHotels găsești mereu oferte de nerefuzat.

Rezervi rapid

În câțiva pași simpli ți-ai planificat vacanța.

Hoteluri pentru toți

Avem soluții pentru orice buget.